Fašiangová zábava v MČ Košice Juh

Nachádzate sa tu

29. 1. 2016

Fašiangy už tradične oslavujú poriadnou zábavou aj seniori z Denného centra Mestskej časti Košice – Juh. Tento rok sa fašiangová zábava konala 29.1.2016 v spoločenskej sále KSC Južan. Fašiangovej zábavy sa ako hostia zúčastnili aj MUDr. Richard  Raši, poslanec NR SR, primátor mesta Košice, Mgr. Milan Géci, poslanec NR SR a JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice – Juh, ktorí sa prítomným prihovorili a zaželali im pevné zdravie a príjemnú zábavu. Tak ako tradične na zábave nechýbal bohatý kultúrny program, dobrá hudba, tanec a samozrejme aj tombola.

Regióny