Doc. PhDr. Boris Zala CSc.

Nachádzate sa tu

Doc. PhDr. Boris Zala CSc.
Narodený: 9. december 1954


Vzdelanie:

 2001 – habilitácia, Univerzita Konštantína Filozofa, docent

1995 – kandidát vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, CSc.

1981 – doktorát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, PhDr.

1979 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského

 

Priebeh zamestnania:

2000 – vedúci Katedry politológie a európskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa

1990 – odborný asistent, Filozofická fakulta UK

1990 – vedúci sekretariátu predsedu Slovenskej národnej rady (SNR)

1984 – vedecký pracovník Výskumného ústavu sociálneho rozvoja a práce

1982 – rôzne robotnícke zamestnania (z dôvodov politického prenasledovania)

1981 – redaktor Slovenského rozhlasu

 

Verejné účinkovanie:

 6. jún 2009   - zvolený za poslanca Európskeho parlamentu

      júl 2006   – predseda Zahraničného výboru NR SR za stranu SMER – SD
                         poslanec NR SR
                         vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom
                         zhromaždení Rady Európy
                         podpredseda Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom
                         zhromaždení Rady Európy

2002 – 2006  – poslanec Národnej rady SR za stranu SMER - sociálna demokracia,
                          člen Zahraničného výboru NR SR,
                          člen Osobitného kontrolného výboru NR SR
                          na kontrolu činnosti SIS,
                          náhradník v Stálej delegácií NR SR do Konventu o budúcnosti EÚ

2002 – 2004   – poradca prezidenta Slovenskej republiky

 2001 – 2003  – podpredseda strany SMER – sociálna demokracia

            2000  – člen Predsedníctva strany SMER – sociálna demokracia

 1990 – 1992  – predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska

02 - 06/1990 – poslanec, člen Predsedníctva SNR,
                          predseda Výboru pre bezpečnosť

1988 – 1989  –  aktívna účasť na organizovaní protitotalitných akcií

 

Tvorba:

 stovky politických analýz a komentárov v médiáchautorská príprava a moderovanie relácií v STV a vo VTVnávrh Štátnej doktríny Slovenskej republiky ( máj 2000)scenár k dokumentárnemu filmu Alexander Dubček