Čo hovorí denník SME na tieto dotácie?

Nachádzate sa tu

18. 2. 2016

Denník SME priniesol článok o tom, že Úrad vlády SR údajne zatajuje zoznam subjektov, ktorým boli pridelené dotácie z rezervy predsedu vlády. Redakcia si ani nepočkala na reakciu, pretože v takom prípade by musela napísať, že pre verejnosť i médiá je každá takáto dotácia verejne dostupná v Centrálnom registri zmlúv, pričom zoznam sa vždy vyhotovuje po zúčtovaní - pravidelne po polroku.
Denník dnes v téme pokračuje spôsobom, že minimálne v dvoch prípadoch malo dôjsť ku konfliktu záujmov. Mimochodom, išlo o podporu detí zo sociálne slabších rodín či publikácie o ľudských právach. Čo je však omnoho zaujímavejšie, denník SME už nebol taký prísny v prípadoch, keď dotácie z úradu vlády čerpalo jeho vydavateľstvo či jemu blízka nadácia, pričom v týchto prípadoch išlo o zjavný konflikt záujmov. V rokoch 2011 - 2012, keď bol generálnym riaditeľom Sekcie národnostných menšín ÚV SR terajší redaktor Új Szó Ján Lajos, bolo vydavateľstvu Petit Press vyplatených 117 000 eur z dotácií úradu vlády - a to priamo z programu Kultúra národnostných menšín, ktorého bol pán J. Lajos gestorom.
V rokoch 2013 - 2016 zasa získala dotácie od úradu vlády aj Nadácia Milana Šimečku, a to v hodnote 84 700 eur, celkovo od štátu až 384 178,45 eur - pričom pán Ladislav Oravec, programový riaditeľ nadácie, je zároveň členom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
Bude aj o týchto príkladoch konfliktu záujmov denník SME informovať, alebo mlčať?

Tlačový odbor ÚV SR